Over

Deltae Innovation Solutions B.V. is in 2017 opgericht. Na het winnen van de prijsvraag Cruquius 2020: Toekomst van Nederland Deltaland, stond het besluit vast om klimaatverandering en waterproblemen tegen te gaan. Deze problemen worden aangepakt door nieuwe ideeën te creëren en te ontwikkelen. Tegenwoordig is het belangrijk om out of the box te denken. Oplossingen tegen klimaatverandering en wateroverlast moeten vanuit een innovatief oogpunt bedacht worden. Deltae Innovation Solutions B.V. realiseert projecten in samenwerking met overheden en bedrijven om de waterwereld van de toekomst te bouwen.

Missie

Gefascineerd door water, technologie en de omgeving proberen wij oplossingen te creëren die waarde toevoegen aan een betere wereld. Door verder te ontwikkelen en out of the box te denken creëren we oplossingen voor de 21e eeuw. We sluiten perfect aan op de wensen en behoeften van de lokale bevolking en we werken het liefst samen met verschillende regeringen.

Visie

Een idee of oplossing is alleen succesvol als het waarde toevoegt aan onze omgeving. We hopen bewustzijn te creëren met onze innovaties, rekening houdend met de huidige ontwikkelingen. Onze kernwaarden zijn het verbinden van wateruitdagingen, het voorzien van waterbronnen van de landbouwsector, het realiseren van klimaat adaptieve oplossingen, het bewustzijn verhogen en multifunctionele ruimte organiseren.

Deltae en de agrarische sector

Deltae Innovation Solutions B.V. is gevestigd in Zundert, West-Brabant, wat dient als een belangrijk centrum voor de agrarische sector. Het grootste deel van de Zundertse beroepsbevolking werkt in deze sector. Droge zomers en hevige hoosbuien als gevolg van de klimaatverandering maakt agrariërs kwetsbaar. Door weerextremen hebben zij te maken met watertekorten- en overschotten. Deltae is aan de slag gegaan om agrariërs van gemeente Zundert te voorzien van innovatieve wateropslag, de Delta X. De Delta X dient als ondergrondse watertank die tijdens extreme regenval water opvangt, wat kan worden benut in droge tijden. Doordat het waterreservoir ondergronds aangelegd is, wordt kostbare ruimte bespaard en kunnen landbouwwerkzaamheden worden voortgezet. Uiteindelijk streeft Deltae Innovation Solutions B.V. naar een samenwerking met nationale en internationale landbouwbedrijven en overheden.